Kompanija za Strateške Komunikacije

Ciljevi konsaltinga

Povećanje intelektualnog kapitala i inovacione sposobnosti klijenta (unapređenje praktičnih znanja strateške komunikacije klijenta, kao i efektne primene ovih znanja na unapređenje poslovanja)

Rešavanje tekućih problema vezanih za stratešku komunikaciju i kreiranje sposobnosti da se rešavanje problema samostalno sprovodi

Pomoć i podrška klijentu u upravljanju promenama u organizaciji