Kompanija za Strateške Komunikacije

Edukacija

Interaktivne obuke i treninzi u oblasti komunikacije

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši edukatori će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju i sprovođenju onih edukacionih programa koji će u vašoj firmi doprineti unapređenju efektivnosti vašeg poslovanja.

Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Organizujemo i javne treninge iz oblasti

- Upravljanje promenama u vremenu krize ( Sertifikovani trening)

- Kako komunicirati sa stakeholdersima

- Javni poslovi i lobiranje

- Veštine prezentacije