Kompanija za Strateške Komunikacije

Koučing - konsalting

Koučing čine kratki treninzi kreirani sa ciljem da pruže podršku pojedincima u primeni stečenih znanja i veština, da reše svoje konkretne poslovne probleme, pokrenu ili održavaju projekte, i time efektno unaprede svoje dosadašnje učenje.

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će u radu sa vašim menadžment timom, kao i koučingom jedan na jedan, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti.

Primena koučinga praktično znači da se tokom konsultacija sa klijentom rešavaju njegovi praktični problemi poslovanja i osposobljavaju zaposleni da kasnije i sami rešavaju tekuće problemi primenjujući stečena znanja i iskustva.