Kompanija za Strateške Komunikacije

Oblasti konsaltinga

  • Strateška Komunikacija
  • PR odnosi sa javnošću
  • Komunikacija u organizacijama
  • Krizna komunikacija
  • Nastupi u medijima
  • Liderstvo
  • Javni poslovi i lobiranje