Kompanija za Strateške Komunikacije

O nama

Inovativna smo konsultantska kompanija za menadžment konsalting iz oblasti strateških komunikacija.  

Pružamo kompletne usluge predstavljanja, pregovaranja i pozicioniranja na tržištu, korporativnim, vladinim i nevladinim  organizacijama.

Pomažemo menadžmentu u podizanju svojih kapaciteta da samostalno sprovode programe unapređenja poslovanja.  

Okupljamo međunarodno sertifikovane konsultante sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa vodećim organizacijama u Srbiji i Regionu.

Osnivač i direktorka naše firme je međunarodno sertifikovani konsultant (CMC) ICMCI. Pravnica sa pravosudnim ispitom i konsultant za strateške komunikacije. Predsednica je Skupštine Udruzenja poslovnih konsultanata Srbije

Misija i naš pristup?

  • Strateško komuniciranje kao uslov dobre reputacije
  • Inovativno unapređenje organizacija - Razvoj strateškog mišljenja
  • Razumevanje klijentovog poslovanja
  • Poznavanje pravila i realnosti na regionalnom i lokalnom tržištu
  • Postizanje ciljeva svojih klijenata u okruženju
  • Umrežavanje - Za klijente obezbeđujemo najbrže i najbolje za budžet kojim raspolaže