Kompanija za Strateške Komunikacije

Rešavanje kriza - Imamo iskustva u rešavanju kriza

Svaka organizacija ima momenat krize. Reputacija može, naročito u uslovima tranzicije da bude ugrožena. Reputaciju koju ima određena organizacija upravo se pokazuje u trenucima krize.

  • Anticipacija krize - Lociranje potencijalnih opasnosti
  • Potencijalne krizne situacije
  • Menadžment krize - Upravljanje krizom
  • Unapred Q&A u odnosu na  moguće krizne situacije. Po dobijanju informacije o događaju – preporuke za zvanično  obraćanje.
  • Krizna komunikacija u svim pravnim sporovima
  • Odnosi sa medijima u kriznim situacijama