Zašto?

Naši saveti zasnivaju se na anlizama kao što su PESTLE, SWOT, ISSUE, MEDIA, UTICAJI itd. u zavisnosti od izazova koji klijent ima.

Jedan od naših klijenata je prvi Srbin koji je izabran u internacionalni Upravni odbor svoje kompanije u Evropi.

Prema svakom klijentu imamo jedinstven odnos i postavljamo metodologiju prema njegovim specifičnim potrebama.

Mediji prate konferencije koje organizujemo i objavljuju sadržaje.

Imamo preporuke svih naših klijenata.

Nakon kratkoročnih angažmana, naši Ugovori prerastaju u višegodišnje.

Pružamo usluge konsaltinga i koučinga za menadžment tim,  izvodimo treninge i radionice.

Nudimo najbolje za klijentov uloženi novac.

Kako?

Savetujemo top menadžment (tim lidere) svih naših klijenata o načinu  kreiranja i sprovođenja svojih organizacionih, poslovnih ili projektnih ciljeva.

Mapirali smo ciljane grupe za 40 klijenata i omogućili im pozicioniranje u okruženju.

Kreiramo strategije komunikacije sa akcionim planovima.

Imamo dobre odnose sa svim medijima.

Naših 15 klijenata je izašlo iz krize. Nakon negativnih tekstova u medijima sada uspešno ispunjavaju svoje zacrtane poslovne ciljeve.

Organizovali smo 22 konferencije.

Sproveli smo preko 20 kampanja proizvoda.

Sertifikovani smo za trening Upravljanje promenama od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.