Usko sarađujemo sa pravnim timom klijenata

Želite da investirate u Srbiju i Region, a niste sigurni kakve su mogućnosti. Hoćete da napravite predstavništvo po zakonu, treba vam prava informacija.
Smanjujete beneficije svojim klijentima, treba da im to saopštite.
Pripremate se za pravni spor protiv vaše organizacije. Želite da vas razumeju.
Novinari počinju da postavljaju pitanja. Želite da objasnite.

  • Analiza okruženja i uticaja
  • Izgradnja dijaloga
  • Pravno savetovanje u oblasti materijalnog i procesnog zakonodavstva.
  • Pravno mišljenje iz oblasti svojinske transformacije, statusnih pitanja preduzeća, radnih odnosa, korporativnog upravljanja i privrednih sporova u zemlji i EU
  • PR strategija u svim sporovima
  • PR analiza i evaluacija moguće štete koju određena paranica može da izazove
  • PR analiza i evaluacija pr odbrane i taktike koja može da bude primenjena
  • Preporuka za  obraćanje
  • Analiza pravne dokumentacije koja može da zainteresuje javnost i da nanese štetu
  • Odnosi sa medijima u kriznoj komunikaciji

Usko sarađujemo sa pravnim timom svojih klijenata