Naša reputacija je i reputacija naših klijenata

Smatra se da kompanija koja ima dobru reputaciju ne može da pravi loše proizvode, ili da ima loše usluge. Odgovor na pitanje većine CEO šta predstavlja najveću pretnju održanju kontinuiteta poslovanja je UGROŽENA REPUTACIJA.

 • Multidisciplinarni prilaz izazovima
 • Podrška strateškom menadžmentu naših klijenata
 • Liderska komunikacija
 • Rešavanje konflikata
 • Motivacija zaposlenih
 • Donošenje kvalitetnih odluka
 • Određivanje stakeholdera
 • Transparentnost
 • Pregovaranje
 • Medijacija
 • Odnosi sa medijima
 • PR strategija/ PR planovi = osmišljavanje poruka
 • Korporativna odgovornost